Ändrad storlek

Mina Hälsopaket

Upptäckarsamtal               Tid: 15 min  Pris: Kostnadsfritt

Är du nyfiken på att veta mer vad jag kan hjälpa dig med? Eller är du osöker på om jag kan hjälpa dig? Då är ett upptäckarsamtal ett bra sätt för att få veta mer och kunna ställa frågor och för att se om detta passar dig

Hälso- & livsstilsanalys                Tid: 60 min Pris: 1 750 kr

Detta passar dig som enbart vill göra en analys & veta sin hälsostatus. Inkluderar ansikts- och tungdiagnostik (ingår i de andra hälsopaketen) samt en grundlig genomgång av din hälsa med rekommendationer

Lilla Hälsopaketet                   Pris: 2 990 kr

Passar dig som har kommit igång med din hälsa och är insatt i hur din kropp fungerar men känner att du behöver stöttning i att falla de sista pusselbitarna på rätt plats för att uppnå en hållbar hälsa. Vi jobbar tillsammans under 3 månader där det ingår hälso- & livsstilsanalys, ansikts – och tungdiagnostik, ett inledande samtal 60 min + 2 uppföljningssamtal á 30 minuter (inkl. ny analys av ditt hälsotillstånd vid varje tillfälle)

Mellan Hälsopaketet                     Pris: 4 990 kr

Passar dig som behöver en extra push till att förändra och komma igång med en ny livsstil. Tillsammans sätter vi upp en hållbar plan med målsättningar på vägen och jobbar mot ditt önskade hälsoläge från ditt nuvarande. Vi jobbar tillsammans under 6 månader där det ingår hälso- & livsstilsanalys, ansikts – och tungdiagnostik, ett inledande samtal 60 min + 4 coachnings tillfällen á 30 minuter (inkl. ny analys av ditt hälsotillstånd vid varje tillfälle).

Stora Hälsopaketet                        Pris: 9 990 kr

Passar dig som känner att du behöver en större livsstilsförändring både mentalt & fysiskt samt behöver ytterligare stöd i vardagen gällande kost och livsstil. Tillsammans jobbar vi mot långsiktiga & hållbara mål utifrån din takt. Vi jobbar tillsammans under 12 månader där det ingår hälso- & livsstilsanalys, ansikts – och tungdiagnostik, ett inledande samtal 60 min + 8 coachnings tillfällen á 30 minuter (inkl. ny analys av ditt hälsotillstånd vid varje tillfälle) + recept förslag anpassat utifrån dig och dina behov.