Hur går en hälsoanalys till?

Genom en hälsoanalys tittar vi på din nuvarande hälsostatus för att därefter kunna arbeta mot dina önskemål. Jag tittar på din hälsa i helhet och gör en grundlig analys utifrån ett hälsoformulär som du själv besvarar med frågor angående dina kostvanor, sömn, träning, stress etc. Därefter tittar jag på ditt ansikte och din tunga för att se om det finns några inre obalanser, näringsbrister, läckande tarm, svampinfektioner, stressade organ eller liknande, för att lättare kunna gå vidare med arbetet. När vi hittat grundorsaken till varför problemet eller symtomen uppstått, skräddarsyr jag en hälsoplan där vi tillsammans går igenom vad som behöver ändras i din nuvarande livsstil. Vad behöver tas bort? Vad behöver läggas till?  Vi anpassar & stöttar med rätt näring, tillskott och verktyg anpassat för just dig.

 

Med vad är då ansikts- & tungdiagnostik?  

Detta verktyg har sitt ursprung ur kinesisk medicin och är en central del i att ställa en hälsostatus, vilket har använts i över hundra år. Enligst kinesik medicin kan tunga & ansikte indikera hur våra olika organ mår inuti kroppen men även påvisa om vi har några obalanser. Inom kinesisk medicin kopplas även olika organs mående till olika typer av känslor och personlighetsdrag såsom att ilska & irritation ofta är kopplat till en nedsatt leverfunktion. Ansiktet och tungan ger alltså en bild av hur hela kroppen mår då det avspeglar vårt inre väldigt väl. Jag tittar på tungans färg, form, beläggning, fuktighet, sprickor & prickar. Allt detta indikerar på något.